Strona chóru Metanoia Cordis Pilica-Biskupice

Wszelkie Prawa Zastrzeżone

     Chór Metanoia Cordis powstał w 2015 r. przy Klasztorze Ojców Franciszkanów w Pilicy – Biskupicach. Jest to czterogłosowy amatorski chór mieszany składający się z  osób, które łączy zamiłowanie do wspólnego śpiewu. Społeczność chóralna chętnie pełni asystę wokalno-liturgiczną podczas mszy świętych, a także innych uroczystościach kościelnych, państwowych oraz wszelkich imprezach kulturalnych.

 

     Założycielem a zarazem  opiekunem był ówczesny gwardian klasztoru o. Lucjan Janas. Do sierpnia 2020 roku chór prowadzony był przez dyrygentów Annę i Karola Suchcickich, absolwentów akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Aktualnie chórem opiekuje się obecny gwardian, proboszcz i kustosz sanktuarium o. Błażej Sówka, natomiast dyrygenturą i edukacją zajmuje się Dominika Bzdęga. 

 

     W naszym repertuarze znajdują się przeważnie utwory wykonywane a'capella oraz przy akompaniamencie fortepianu lub organów kościelnych. Wśród wielu pieśni religijnych, patriotycznych i świeckich można wyróżnić dzieła kompozytorów takich jak W. A. Mozart, G. Caccini, Z. Kodály czy M. Gomółka.


    Chór bierze również udział w konkursach i przeglądach, zdobywając liczne nagrody, z których największą jest GRAND PRIX na XV Przeglądzie Pieśni Pasyjnych i Pokutnych w Koziegłówkach w 2019 r. za utwory „Stabat Mater” i „Dies Irae”.

 

    W marcu 2020 roku chór Metanoia Cordis wydał swoją pierwszą płytę o tematyce pasyjnej noszącą tytuł "Consummatum Est", która to jest zwieńczeniem dotychczasowej pracy nad wspomnianą wyżej tematyką. Płyta w całości jest płytą autorską do której muzykę skomponował dyrygent Karol Suchcicki a słowa napisał Sławomir Woźniczko.

Parę słów o nas...

Osiągnięcia

Repertuar

Kadra

Klasztor jest  miejscem działalności Chóru Metanoia Cordis  gdzie zazwyczaj prowadzi oprawę  liturgiczno muzyczną,  nabożeństwa oraz koncerty

 

H i s t o r i a

 

 

R e p e r t u a r . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    K A D R A   

 

 

O s i ą g n i ę c i a